top of page
dronefoto til dusmedlivet small.jpg
iStock-951128716 mætning MEDIUM.jpg

Dus Med Livet – for os med skjulte sygdomme, er en forening der støtter og hjælper alle med skjulte sygdomme som fx angst, stress, IBD og IBS, samt en lang række andre lidelser.

Skjulte sygdomme kommer i mange former, men fælles for dem alle er, at det er den slags sygdomme man sjældent taler eller hører om. Dét vil foreningen Dus Med Livet lave om på! 
​Information og åbenhed er den bedste vej til forståelse og accept. Dus Med Livet arbejder for større forståelse og langt mere åbenhed omkring alt, hvad der hører under skjulte sygdomme. Det er foreningens mål, at øge bevidstheden omkring de udfordringer det skaber, ikke alene at være syg, men også at være ramt af en sygdom, der ikke tales om. Dus Med Livet vil have det skjulte frem i lyset, ikke kun i den almene befolkning, men også i det offentlige – i sygehusvæsenet og hos beslutningstagerne.

Hjælp mig med at støtte det gode formål undervejs!

Undervejs gennem Europa samler jeg ind til Dus Med Livet – en forening for alle med skjulte sygdomme

Hjælp mig med at samle penge ind til Dus Med Livet

Støt med 10 øre pr. kilometer jeg cykler på mountainbike undervejs. Jeg forventer at cykle ca. 2.500-3.000 km, så dit bidrag bliver ca. 250-300 kr.
Støt med 2,5 øre pr. højdemeter jeg cykler på mountainbike på turen. Jeg regner med at cykle ca. 25.000 højdemeter, så dit bidrag bliver ca. 625 kr.
Støt med 10 øre pr. kilometer jeg kører i camperen på min gendannelsesrejse. Jeg forventer at køre ca. 22.500 km, så dit bidrag bliver ca. 2.250 kr.

Du støtter ved at udfylde formularen herunder. Sæt kryds i boksen ud for det, du vil støtte – 'Kilometer på cykel', 'Højdemeter på cykel' eller 'Kilometer i camper'.

Husk at skrive navn eller firmanavn, så kommer du/I med på listen herunder (klik 'anonym' hvis du ikke vil figurere på listen).

Når turen er afsluttet, og jeg er hjemme i Danmark igen i august, gør jeg det endelige regnestykke op og fremsender faktura til dig på dit bidrag. Beløbet er fradragsberettiget.

Du kan give tilsagn om støtte når som helst på turen.

Alle bidrag går ubeskåret til foreningen Dus Med Livet – læs mere om foreningen på

www.dusmedlivet.dk

Udfyld formularen og støt et godt formål:

Anker - Kontakt
Vælg hvordan du vil støtte

Tak for din støtte!

Status på indsamling

Roadtrip status

Støtter:

Støtter 'Kilometer på cykel':

• Lasse Hinke

• Klinik For Fodterapi – Anette Tappert

• Anonym #1

• Lone Funder

• Anne Marie Gatzwiller

• Marianne Lyngfeldt

• Morten Brask

Støtter 'Højdemeter på cykel':

• Johnny C. Hansen

• Jytte Hinsch

• Kathrine Forsberg

• Lene og Karsten Funder

• Marion Frederiksen

• TAP Media – Mark Tappert

• Klinik Quaerere v Nadja Nielsen

• Jon Plate

• Selch Biler A/S

• Flemming Jensen

• Gitta Helena Greve

• Anonym #2

Støtter 'Kilometer i camper':

iStock-951128716 mætning MEDIUM.jpg
bottom of page